Redaktørens blog:

Kig på årsagerne til fravær og lav fastholdelse på ældreområdet

Af
Af Lars Schmidt

redaktør

Det Grønne Område

Nu får viceborgmester Simon Pihl Sørensen sin vilje.

Der skal diskuteres velfærd og ældrepolitik på politisk plan i Lyngby-Taarbæk. Noget, som han i dén grad manglede i den kommunale valgkamp sidste efterår, hvor letbanen stod i højere kurs hos vælgere, debattører og politikere.

For et års tid siden var der en diskussion på Det Grønne Områdes platforme om ældreområdet. Diskussionen gik på, om der være flere ledere eller flere varme hænder - eller sagt på en anden måde: Flere chefer eller flere medarbejdere.

Før man politisk ville svare på netop dét spørgsmål, ønskede man en grundig analyse af ældreområdet, og den er så landet nu.

Konklusionen er den salomoniske: Der er behov for begge dele.

Rapporten fastslår således, at der er behov for et løft til ældreområdet. Det er, hvad de ældre, de pårørende, medarbejderne og politikerne ønsker.

Men: Hvad betyder ordet 'løft' helt konkret i denne forbindelse? Betyder det, at man vil hæve kvaliteten ved at effektivisere? Kan man hæve kvaliteten på et område, som i forvejen er ramt, ved at spare yderligere?

Eller er tiden ved at være inde til en reel diskussion om flere midler til ældreområdet?

Der er overvejende stor tilfredshed med både plejecentrene og med hjemmeplejen i kommunen.

Men der er alt for stor udskiftning af hjemmehjælpere, og der bruges rigtig mange vikarer, konkluderer analysen.

Resultaterne er til at tage at føle på.

Utilstrækkelig ledelse.

Utilstrækkelig økonomisk styring.

Manglende faglig udvikling.

Manglende strategisk udvikling.

Dét konkluderer man også.

Så der er afgjort plads til forbedringer.

Der skal ledes på en ordentlig måde, så man kan fastholde medarbejderne i langt højere grad end, hvad man er i stand til nu. Økonomien skal styres bedre, så midlerne bruges og fordeles på en så god måde som muligt. Der skal endnu større faglig udvikling til, og der skal et andet fokus på strategien - og hvordan man når den.

Utilstrækkelig ledelse og manglende faglig udvikling gør mindst to ting, som ikke godt: 1) skaber en arbejdsplads, som de dygtige medarbejdere flygter fra, 2) rammer slutbrugerne, de ældre, dem, der har behov for hjælp.

Derfor er noget af det vigtigste, som skal finde sted nu, ikke at huhej-vilde-dyr poste penge i ældreområdet. Men der skal analyseres på, hvorfor der er så stort et behov for vikarer. Hvad skyldes fraværet? Hvad er årsagen til, at gode medarbejdere ikke bliver i kommunen?

Når der er fundet svar på disse spørgsmål, vil det være meget nemmere at finde ud af, om der skal bruges flere penge - og til hvad.

Og lidt hjælp er der heldigvis på vej. For Lyngby-Taarbæk Kommune får 5,4 mio. kroner fra en regeringspulje, og pengene skal gå til at forbedre bemandingen på plejecentrene og i hjemmeplejen.

Også derfor er det påkrævet med en undersøgelse af årsagerne til vikarforbrug og manglende fastholdelse af medarbejderne.

Det er formentlig her, behovet for mere ledelse kommer ind.

Vi følger med - og håber, at rigtig mange har holdninger og vil debattere dem.

Publiceret 10 April 2018 17:00

SENESTE TV