Plan sættes nu i gang for ny bydel på Firskovvej:

Området skal udvikles med en blanding af boliger, virksomheder og større butikker

Lyngby-Taarbæk Kommune vil udvikle erhvervsområdet tæt på stationen og bymidten

Lyngby-Taarbæk Kommune går nu i gang med at udvikle erhvervsområdet ved Firskovvej og Nørgaardsvej.

Intentionen er, at området over tid skal udvikles med en blanding af boliger, virksomheder og større butikker, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

De nye bygninger og byrum skal være af høj arkitektonisk kvalitet med stiforbindelser til det rekreative område Ermelundskilen mod nord. Det er ønsket, at den nye bydel får sin egen profil og tilbud, som spiller sammen med centrum og omgivelserne.

“Der er allerede ændringer på vej i området. Eksempelvis forlænges Firskovvej i forbindelse med etableringen af letbanen,” siger formand for byplanudvalget Simon Pihl Sørensen i pressemeddelelsen.

“Det er vigtigt, at den fremtidige udvikling sker på baggrund af en samlet plan, og at den bliver udarbejdet i dialog med grundejerne, naboer og interesseorganisationer, så vi opnår de bedste muligheder og løsninger i området,” fortsætter han.

Erhvervsområdet ved Firskovvej og Nørgaardsvej huser i dag kontorer, en medieskole samt en række pladskrævende erhverv som tømmerhandel, bilforhandlere, genbrugsplads og driftsplads. Der er masser af aktivitet i området i dag og kun få ledige erhvervslokaler.

Stort potentiale

Området ligger tæt på den centrale del af Kgs. Lyngby og rummer et stort potentiale for udvikling, fornyelse og fortætning.

Med etablering af letbanen, Firskovvejs forlængelse, forslag til lokalplan 275 for nyt byggecenter på Firskovvej og åbning af Fæstningskanalen har projektet fået en fornyet aktualitet. Det er grundlaget for, at der sættes gang i arbejdet med en udviklings- og helhedsplan. Den endelige plan skal blandt andet fastlægge områdets fremtidige profil og være styrende for den videre fysiske udvikling og prioritering.

jesl

@Fakta Rubrik Weekend:fakta

tidsplan 2018

Januar-marts: Registrerings- og analysefase

April-maj: Dialog og udviklingsfase

Juni–august: Helhedsplansfase

September-oktober: Offentlighedsfase

November–december: Opsamling og vedtagelse

Publiceret 10 April 2018 13:00

SENESTE TV