Den borgerlige tænketank Cepos:

Letbanen påvirker ikke beskæftigelsen

Cepos, lancerede undersøgelse samme dag, som Detektor gik i luften med letbanekritisk program

Af
Lars Schmidt

Samme dag, som DR2's Detektor med eksperters hjælp kunne fortælle, at letbaneprojektet er en direkte dårlig samfundsmæssig investering, anbefalede den borgerlige tænketank, Cepos, helt at stoppe letbaneprojektet for i stedet at undersøge mulighederne for en højklasset busforbindelse, den såkaldte BRT-løsning.

Læs her om Detektors udsendelse

Årsagen til Cepos' anbefaling finder man i en analyse, som tænketanken har lavet.

Analysen viser ifølge en pressemeddelelse fra Cepos, at de positive effekter, som lå til grund for beslutningen om letbanen, er stærkt overdrevne og bygger på fejlfortolkninger af eksisterende beregninger.

Letbanen vil reducere arbejdsudbuddet, og effekterne på ejendomspriserne er marginale, mener man hos Cepos.

“Effekterne af letbanen på Ring 3 på beskæftigelse og ejendomsinvesteringerne er ved flere lejligheder blevet fremhævet af politikerne. Imidlertid er de omtalte effekter stærkt overdrevne,” siger Jonas Herby, specialkonsulent hos Cepos:

“Overdrivelsen skyldes blandt andet en sammenblanding af pærer og bananer, hvor man fejlagtigt opfatter investeringerne som en indtægt, der kan bruges til at dække udgifterne af letbanen. Samtidig fortolker man alle nybyggede arbejdspladser siden 2011 som en effekt af lebanen, selv om udviklingen er drevet af voksende befolkning og økonomisk vækst - ikke af letbanen.”

null

Publiceret 20 March 2018 10:00

SENESTE TV