Mindreårige lever under fattigdomsgrænsen:

Mange flere fattige børn i Lyngby

I Lyngby er antallet af børn, som lever under fattigdomsgrænsen, steget med næsten 32 procent fra 2015 til 2016

Af
Lars Schmidt

Flere tusinde børn i Nordsjælland og resten af landet lever under fattigdomsgrænsen, viser en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Antallet er øget markant de seneste år, og alene i Lyngby er der fra 2015 til 2016 sket en stigning fra 220 til 290 børn, som lever under fattigdomsgrænsen.

Der er tale om en stigning på næsten 32 procent på et enkelt år.

“Det er en rekordstor stigning, og i en række kommuner kan vi nu se, at mere end 5% af børnene er under fattigdomsgrænsen. Det svarer til mere end én elev i hver skoleklasse,” konstaterer analysechef Jonas Schytz Juul, AE, om undersøgelsen af de såkaldt ét-års fattige børn i årene 2015 og 2016.

I Lyngby-Taarbæk var andelen af børn under fattigdomsgrænsen i 2015 på 1,9 procent og i 2016 på 2,5 procent.

For nogle nordsjællandske kommuners vedkommende er andelen nærmere de 3-4% i 2016, f.eks. i Halsnæs (4,6), i Frederikssund (3,8) og i Gribskov (3,3), mens der er generelt sket en stigning i perioden i alle kommuner, som faktaboksen viser.

Jonas Schytz Juul mener, at stigningen hænger sammen med indførelsen af kontanthjælpsloftet, som presser familierne økonomisk:

”På landsplan er 10.500 børn røget under fattigdomsgrænsen på et enkelt år. Den voldsomme stigning skyldes i høj grad kontanthjælpsloftet. Der har været en mærkbar stigning i andelen af børn under fattigdomsgrænsen. Stigningen har været særlig stor i de kommuner, som i forvejen havde en relativ høj andel af fattige,” pointerer analysechefen på baggrund af talmateriale fra Danmarks Statistik.

Læs her, hvad Det Grønne Områdes redaktør mener om stigningen af fattige børn i kommunen

Og læs her, hvad socialudvalgsformanden mener om sagen

Børn under fattigdoms- grænsen

Antal 2015 / 2016:
Allerød 60 / 110
Egedal 120 / 150
Fr.sund 220 / 360
Furesø 200 / 220
Gentofte 320 / 370
Gribskov 200 / 260
Halsnæs 180 / 270
Helsingør 410 / 500
Hillerød 240 / 360
Hørsholm 110 / 130
Lyngby 220 / 290
Rudersdal 230 / 280

Fattigdomsgrænsen defineres bl.a. med en årsindtægt under 110.000 kroner og der 'måles' normalt over en treårig periode, men AE har i denne undersøgelse valgt at se på et enkelt år ad gangen for at få et mere aktuelt billede af situationen.

Kilde: AE på baggrund af tal fra Danmarks Statistik

Publiceret 13 March 2018 10:00

Det Grønne Område nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Det Grønne Område
SENESTE TV

Undskyld, men kommunen kan hjælpe, hvis du har alkoholproblem

Undskyld, men Lyngby-Taarbæk Kommune vil gerne hjælpe dig, hvis du har et alkoholproblem! Formand for Liberal Alliance i Lyngby-Taarbæk Kommune, Thomas Frederiksen, skriver i et debatindlæg i Det Grønne Område den 24. maj 2018 ”Undskyld, men kommunen vil gerne vide, om du drikker for meget?”. Thomas Frederiksen mener, at Kommunalbestyrelsen burde have stemt nej til forslaget om, at kommunens frontpersonale tidligt og systematisk skal spørge ind til borgernes alkoholvaner, da han betragter det som en utidig kommunal indblanding i privatsfæren.

I Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil vi gerne understøtte kommunens Sundhedsstrategi - herunder en systematisk og tidlig opsporing af alkoholproblemer. Lyngby-Taarbæk Kommunes sundhedsstrategi for 2016-19 er vedtaget af en enig kommunalbestyrelse – også med opbakning fra LA.

Vi ved, at store mængder alkohol er dårligt for helbredet og at et for stort forbrug af alkohol kan påvirke mange aspekter af livet. Et stort forbrug af alkohol øger desuden risikoen for at falde ud af arbejdsmarkedet eller komme på sygedagpenge og det har store konsekvenser for den enkelte og dennes pårørende. Derudover har det store samfundsøkonomiske konsekvenser. I Danmark vurderes det, at overforbrug af alkohol koster samfundet 13 mia. kr. om året.

Derfor støtter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget op omkring en systematisk og tidlig opsporing af alkoholproblemer, når eksempelvis jobcentrets medarbejdere er i kontakt med kommunens borgere – og vi har stor tillid til at medarbejderne møder kommunens borgere med både respekt og professionalisme.