DEBAT:

Byudvikling i tracéet langs Lundtoftegårdsvej, der respekterer og viderefører det grønne Lundtofte

Vibeke Møller, S. Willumsensvej 15, Kgs. Lyngby

Det bør sikres, at byudviklingen i tracéet langs Lundtoftegårdsvej - fra Lundtoftevej til Klampenborgvej - respekterer og viderefører det grønne Lundtofte.

Sådan at nye byggerier opføres efter en sammenhængende byplan - efter en idé og vision, hvor arkitektur og landskab ses som en helhed.

Det betyder for mig at se, at der må laves en samlet by- og landskabsplan for området med fælles retningslinjer og design-principper for, hvordan bygningerne skal bygges og afstemmes efter hinanden og som præciserer, at det grønne præg, som vi har i dag i form af træbeplantning på begge sider af Lundtoftegårdsvej, skal videreføres.

Højden af byggerierne skal begrænses til 16 meter. Så - nej tak til et Lundtofte Skyline, der ved sin højde alene kommer til at dominere det øvrige Lundtofte og vil blokere for det åbne frie udsyn til himmel og grønne træer.

Når tracéet udstykkes i 117 enkeltgrunde (eller hvor mange??).

Når hver bygherre hyrer et arkitektfirma til at udforme sin egen 'solitære' bygning.

Når (hvis) kommunen undlader at stille arkitektoniske krav til, hvordan de enkelte kontorhuse skal harmonere de øvrige bygninger.

Når (hvis) der ikke stilles krav om grøn beplantning (træer, buske, bede (blomsterpark - en vild idé?)).

Ja, så kan vi forvente at få et klondyke af betonkasser kronet af grimme teknik-skure langs hele Lundtoftegårdsvej.

Man kan kun frygte, at det kommer til at fremstå som en lang mur af betonkasser.

Ideen med terrasserede bygninger, hvor der måske endda indbygges grøn beplantning, ville være en måde at gøre arkitekturen mere åben, og mindre som en høj, massiv mur.

Hvis bygningerne bygges forskudt for hinanden, og ikke som på en ret linje, ja så ville det også give et mindre massivt indtryk og f.eks. muliggøre at grøn beplantning kan 'formilde' udtrykket.

Der kan udarbejdes en landskabsplan, som sikrer et grønt forløb ned igennem Lundtoftegårdsvej, så det nuværende grønne udtryk kan bevares, og Lundtoftegårdsvej kan være et grønt strøg for cyklister, motionister og fodgængere, og sådan at den uundgåeligt forøgede motoriserede trafik kan reguleres sådan, at den generer Lundtoftes boligområder mindst muligt.

Den maximale højde skal ned fra de 28 meter til f.eks. 15-16 meter som svarende til maksimale højder i Lundtofteparken. Parkeringshuse bør graves ned.

Kommunen burde snarest gå i samråd med dygtige byplanarkitekter - som f.eks. Jan Gehl, der kunne hjælpe med at få skitseret en by- og landskabsplan for området. Der kunne også udskrives en arkitektkonkurrence. Bedre sent end aldrig!

Jeg har ikke forholdt mig til, at planen for området naturligvis også skal indbefatte den vedtagne letbane, hvilket kun er en yderligere udfordring!

Publiceret 12 March 2018 10:00

Det Grønne Område nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Det Grønne Område
SENESTE TV

Tak for hjælp ved færdselsulykke

Vi vil gerne takke de forbipasserende, som tirsdag 29. hjalp med at få os på fode igen efter en færdselsulykke

Vi kom på scooter ned af Engelsborgvej og bremsede lidt sent op for de røde lys.

Vi holdt stille ved de utydelige hvide striber, da en motorcykel kom bagfra og kørte ind i os, så vi væltede om på siden, hvor jeg kom til at ligge under scooteren med min mand delvist ovenpå. En snarrådig dame fra Hillerød, Henriette, standsede sin bil, stod ud og sammen med andre hjalp hun os begge fri af scooteren.

Såvel motorcykelkøreren fra Belgien som vi var ret chokerede.

Han erkendte sin skyld i ulykken, som skyldtes hans uopmærksomhed.

På fortovet gik nogle mennesker, som var utrolig søde til at tilbyde mælk eller vand til os. Disse personer fik vi ikke navne på, og vil derfor gerne bringe dem vores tak. Ligesom vi var taknemmelige over, at Henriette tilbød mig at sidde i sin bil og drikke lidt vand.

Bagefter kørte hun mig hjem til Bondebyen, og vi fik os en lille snak, indtil en af vore naboer kom til og hjalp os med a kontakte 1813 af hensyn til eventuel lægehjælp.

Alle disse rare mennesker vil vi gerne sige tak til for jeres hjælpsomhed og omsorg, det hjalp.

Og heldigvis brækkede vi ikke noget, men blev noget forslåede og har smerter endnu. Og både vi og belgieren er ved at komme os over chokket.

Vi har dog været nødt til at aflyse en rejse til Italien i denne uge.