DEBAT:

Løber fra deres letbane-løfter

Jacob Rosenberg, medlem af regionsrådet (LA)

Økonomien er usikker for den kommende letbane omkring København. Staten vil nu forlade ejerkredsen, så et kommende underskud hænger på region og kommuner. Denne ændring stemmes der om i disse dage i region og kommuner.

Fredag 2/3-18 var det til afstemning i regionsrådet. Konservative og Liberal Alliance var ikke glade for, at statens udtræden øger den økonomiske risiko for kommuner og region, hvorfor vi stemte imod. Dvs. vi så helst, at staten bliver i ejerkredsen og derved er med til at bære økonomien, hvis (når) budgettet overskrides undervejs i anlægsfasen. Stemmetallene var 33 for statens udtræden og 7 imod (LA og K), hvorfor forslaget blev vedtaget.

Staten har selv bedt om at træde ud. Det gør man jo ikke for sjov, så man har grundigt afvejet situationen og vurderet, at der vil være en risiko ved at blive. Vi ser hellere, at staten bliver, hvor de hele tiden har lovet at være i stedet for at løbe fra deres løfter her i sidste øjeblik. Det er simpelt hen bare ikke i orden. Bevares, vi håber jo alle, at budgettet holder, men hvis risikoen for en overskridelse er så lav, som nogen åbenbart tror, hvorfor vælger staten så at trække sig? De er jo ikke ligefrem dumme.

En forbedring af offentlig transport langs Ringvej 3 rundt om København er fornuftig, men man kan være bekymret for økonomien, allerede her inden der bygges. Store offentlige anlægsprojekter har desværre en trist Danmarks-rekord i budget-overskridelser.

Politikerne i regionsrådet er valgt for at varetage vælgernes interesser i regionen, og det samme gælder selvfølgelig i kommunerne. Den nuværende afstemning handler derfor ikke om, hvilket parti man er valgt for, eller om man er for eller imod Letbanen som sådan. Uanset partifarve kan det kun være i vælgernes interesse, at staten bliver, og derfor stemte vi imod.

Publiceret 11 March 2018 13:00

Det Grønne Område nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Det Grønne Område
SENESTE TV