DEBAT:

Lyngby-Tårbæk Kommunes whistleblowerordning har ingen etisk dimension

Henrik Saabye, Tokkekøbvej 51, Allerød

Det fremgår af artikel i lokal avisen Det Grønne Område, at medarbejderne nu kan gøre opmærksom på 'lovovertrædelser og alvorlige uhensigtmæssigheder, og gøre det anonymt.

Hvordan kan det være, det er vigtigt at være anonym for at gøre opmærksom på ulovligheder. Er det fordi medarbejderne risikerer ubehageligheder, hvis de gør opmærksom på noget ulovligt? Det lyder lidt bandeagtigt!

Videre står der, 'alvorlige uhensigtmæssigheder'. Hvad er det for størrelse, måske det vil være på sin plads at konkretisere det lidt mere præcist, således at det bliver et forståeligt supplement til den mulighed de ansatte har for intern at gøre opmærksom på problematiske forhold.

Man kan selvfølgelig selv definere hvad man vil henvende sig med, når man selv oplever alvorlige uhensigtsmæssigheder og så håbe, at whistleblowerudvalget finder det alvorligt nok. Ordningen har ikke forholdt sig til nogen form for den etiske dimension, men formuleret uhensigtmæssigheder som henvendelsesgrund.

Uhensigtmæssigt for hvad og for hvem?? Er det uhensigtsmæssigt, når ledelsen ikke gennemfører sygefraværssamtaler i følge LTK's egne regler? Er det uhensigtmæssigt, når lederen ubegrundet hænger medarbejdere ud som 'mobbere' på arbejdspladsens intranet. Er det mon noget man kan henvende sig med?

Ja, det må det være, det er aldeles uhensigtsmæssigt, da det sender chockbølger gennem hele medarbejdergruppen og skaber stor utryghed. Men ikke for ledelsen, så ved medarbejderne, hvad de kan vente sig.

Er det uhensigtmæssigt nok, når ledelsen gennem fire år ignorerer henvendelser om samarbejdsproblemer og intern splid, nej det lærer medarbejderne, at det vil ledelsen ikke have noget med at gøre, og at man ikke vil tage den del af 'ledelsesretten', der handler om at sikre et godt arbejdsmiljø, på sig. Kan man mon henvende sig om det?

Kommunen har indgået aftale om afholdelse af MUS-samtaler årligt, er det mon uhensigtsmæssigt nok, at det syltes i seks år, og kan man så også henvende sig når Hoved-MED sylter henvendelsen om fravær af MUS-samtaler?

Artiklen slutter med, at man kan bruge WB-ordningen, hvis en medarbejder ikke føler sig tryk ved de almindelige dialogkanaler i kommunen, eller hvis man har henvendt sig til sin leder om alvorlige forhold uden, at der er blevet taget hånd om det. Så er det man spørger sig selv, hvilke beføjelser WB-udvalget har over for alvorlige uhensigtsmæssigheder, som ikke drejer sig om konkret fakta. Alvorlige forsømmelser/uhensigtsmæssigheder, der som konsekvens fører til arbejdsrelateret stress, udbrændthed og langtidssygemeldinger.

Det er ikke ulovligt, men særdeles uhensigtsmæssigt og siger en hel om arbejdsmiljøet, når afgangen af medarbejdere ligger på 27,88 procent i gennemsnit per år de sidste fem år og et sygefravær på 22,42 dage i gennemsnit per år de sidste fem år. Er det mon noget for WB-ordningen, eller at der bruges lønkroner på at komme af med engagerede og dedikerede medarbejdere.

Nej, det er det nok ikke, for centerchefen fandt ikke anledning til at reagere på sådanne oplysninger.

Jeg kunne komme med utallige eksempler på hvad, der for nogen er uhensigtsmæssigt, men for andre er særdeles hensigtsmæssigt. Det afhænger jo som bekendt sammen med, hvor i systemet man er, for som en af lederne sagde ”Jeg tillod sladder og bagtalelse af A på personalemødet, fordi medarbejderne havde brug for at få luft. A var ikke tilstede”.

Tillykke med WB-ordningen, jeg håber, det vil forbedre forholdene, og at WB-udvalget vil være objektiv og neutral, når man træffer beslutninger om hvad, der er uhensigtsmæssigheder, dog kommer man ikke uden om at tage stilling til anstændighed og etisk problemstillinger på LTK's arbejdspladser.

Publiceret 09 March 2018 11:00

Det Grønne Område nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Det Grønne Område
SENESTE TV