DEBAT:

Hvor betryggende at det at være borger i Lyngby-Taarbæk Kommune, eller hvad?

Fritz Christoffersen, Kollemosevej 49B, Virum

Letbanetilhængerne må sidde med en dårlig smag i munden, efter Folketingets vedtagelse af Letbanen med et forbehold, der vil noget.Man ønsker ikke at være medejer af Letbanen, og det er nu de involverede kommunalbestyrelsers opgave at indhente tilbud på anlægsarbejderne vedr. stationer og skinner.

Folketinget har frasagt sig ethvert ansvar for dækning af økonomiske overskridelser i disse anlægs -og vedligeholdelseudgifter.

Der må være nogle kommunalbestyrelsesmedlemmer, der må sidde med røde øre efter denne vedtagelse. Enhver by incl. Lyngby-Taarbæk har et stort behov for en god infrastruktur.

At kommunen så aldrig har haft det, er en anden sag.

Klampenborgvej har altid været et problem med den tunge gennemkørende trafik.

Nu skal Klampenborgvej så have en Letbane at slås med.

Det er forståeligt, at infrastrukturen skal være god og fornuftig, ellers havde Mærsk vel ikke etableret sig på den gamle Lyngby Tømmerhandels grund. Microsoft ved storcenteret og Novosymes på Dyrhavegårds jorde.

Det uforståelige er så tilhængernes nedladende afvisninger af, at vi modstandere aldrig er blevet hørt ved en borgerafstemning.

Det er trods alt samtlige borgere i LTK, der skal finansiere disse kommende herligheder.

Nej, projektet skulle boostes igennem i 2011 med den svageste borgmester i kommunens historie og hans gode ven Simon Phil med det absolutte mindste flertal i kommunalbestyrelsen.

Oven i dette er det beskæmmende, at Simon Phil nu begynder at sætte spørgsmålstegn ved baneføringen ved Cirkel K-tanken, og hvad en eksproporsion vil komme til at koste.

Kunne det ikke have været undersøgt, inden man besluttede sig til at være Letbanetilhænger.

Er det ikke en utrolig situation at sætte sig i? Det kan da kun komme til at skabe utryghed ved de kommende forhandlinger vedrørende anlægsudgifterne.

Gladsaxe Kommune er nu på kraftig tilbagetog i deres ja til Letbanen. Hvorfor mon??

Forståeligt nok, da udgifterne og vedligeholdelse af dette svømmende projekt er total uklare.

Erfaringsmæssig har jeg aldrig erfaret, at Christiansborg/kommunale projekter udgiftsmæssig er blevet billigere end planlagt.

Udgifterne på Letbanen er allerede overskredet med 30 procent.

Jeg husker ikke, hvor meget Århus Kommune måtte punge ud med ekstra i overskridelser og godkendelser.

Så kære borgere, begynd at forberede jer på kommende udgifter vedrørende denne Letbane.

Op til kommunalvalget stod Søren P. Rasmussen for nogle stærkt kritiske indlæg vedrørende LTK's økonomi de kommende fire år.

På børne/skole- og ældreområdet lå vi lang efter kvalitetsmæssig på landsplan.

At han kritik så blev skudt ned i dagspressen, og det så viste sig, at vi lå i toppen på alle tre områder.

Det viser, at de konservative havde og har styr på økonomien.

SPR fremturede med, at LTK ville være på falittens rand med den økonomiske politik konservative fremlagde.

Ja, Søren P. vi kan være på vej til falittens rand med de tiltag, du har været med til at sætte i gang.

LTK's borgere må se hen til kommende forringelser på børne/skole og ældreområdet de kommende år.

Men hvad, det er der ikke noget nyt i. Det erfarede vi fra 2011 til 2014.

Det bliver spændende at se, om de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der fik Letbanen stemt igennem, også tør stå på mål, når boet skal gøre op til den tid??

Publiceret 08 March 2018 14:00

Det Grønne Område nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Det Grønne Område
SENESTE TV