Formandsserie - kultur- og fritidsområdet:

Plads til idræt, kulturtilbud og et forbedret bibliotek

Flere pladser på kommunens idrætsanlæg, sikring af fortsat at kunne give gode kulturelle oplevelser og et stort potentiale i at slå fritid og turisme sammen er nogle af de ting, som den nye formand for kultur- og fritidsudvalget, Mette Schmidt Olsen (K),

Af
Mikkel Brøgger Petersen

Hvis du skal give en status på det område, du overtager, hvordan skal den så lyde?

“Vi har et levende kulturområde, som især er båret af vores solide kulturinstitutioner Stadsbiblioteket, Stadsarkivet og Sophienholm. Vi har fået mange flere aktiviteter på biblioteket og på Stadsarkivet.

Vi har netop sendt et flot arrangementsprogram ud til alle borgerne, hvor man kan orientere sig om de meget forskellige kulturtilbud, der er at vælge imellem.

Biblioteket har cirka 1.000 besøgende dagligt og med 1.167.156 fysiske udlån landets næsthøjeste udlån per borger. Og så kan vi også være stolte af, at vi med Sophienholms seks årlige udstillinger og smukke park har et unikt Kultursted i kommunen. Og så har vi vores dygtige ensembler, der er giver os gode musikoplevelser.

Sidste år fik vi en aftale i hus om endnu mere teater i Ulvedalene med forestillinger hvert andet år (tidligere hvert tredje år). Jeg glæder mig til sommer, hvor Det Kongelige Teater spiller Røde Orm, og hvor vi inviterer alle vores 7. og 8. klasser til forpremiere.

Hver sommer er der rift om pladserne til alle de populære sommerferieaktiviteter, der er målrettet vores skolebørn, og da flere af vores gode foreninger har både mulighed for og lyst til at udvide tilbuddet, besluttede vi i efteråret at tilføre flere penge til flere aktiviteter den kommende sommer. Det er jeg rigtig glad for.

På idrætsområdet har vi gennem en længere årrække ombygget Lyngby Idrætsby, som i dag fremstår som et fantastisk anlæg. Sammen med kommunens øvrige anlæg danner de rammen om kommunens 84 idrætsforeninger med knap 19.000 medlemmer tilsammen. At vores idrætsliv i den grad blomstrer, skyldes ikke mindst de utrolig mange engagerede frivillige ildsjæle, der hjælper til i klubber og foreninger med at skabe de gode tilbud. Det er enestående!

Som noget nyt er turismeområdet nu lagt ind under kultur-og fritidsudvalget. Det ser jeg meget positivt på. Det giver god mening at sammentænke turisme med kulturlivet. Også i forhold til den kultur vi i øvrigt huser i kommunen blandt andet Dyrehavsbakken, Frilandsmuseet, Bådfarten og ikke mindst Parforce Jagtlandskabet i Dyrehaven.”

Læs det første interview i formandsserien, det med Gitte Kjær-Westermann, her

Hvad er de tre største udfordringer på den korte bane? Og hvad er løsningerne?

“I sidste periode indledte vi en række strategiprocesser med både en kulturstrategi og en idræts- og bevægelsesstrategi. Dem skal vi have fulgt helt til dørs.

Og så fik vi sidste år udarbejdet en fremtidsanalyse på biblioteket, der skitserede nogle rigtig spændende udviklingsmuligheder i forhold til, hvordan vi kan udvikle Stadsbiblioteket. Der er allerede sket store fysiske forandringer i biblioteksrummet de seneste år, med det nye synlige bogsorteringsanlæg og spændende nyindretninger. Sidste år satte vi penge af i forbindelse med budgettet til at flytte og nytænke cafeen i biblioteket. Men vi skal finde flere penge, hvis vi ønsker at realisere flere forslag fra analysen.”

Hvad er de tre største udfordringer på den lange bane? Og hvad er løsningerne?

“Det afhænger af strategierne – men det handler jo om, at vi får skabt nogle rigtig gode kultur og fritidstilbud og skabt gode rammer for foreningernes arbejde.

Som nævnt er der rigtig mange borgere, både børn og voksne, særligt 50+, som gerne vil være aktive. Og det er jo virkelig positivt, men det presser kapaciteten på vores idrætsanlæg. Det betyder, at vi i de kommende år skal se på, hvordan vi endnu bedre kan udvikle og udnytte vores anlæg.

Idrætsbyen er blevet renoveret og indviet i 2017, men vi har fortsat et efterslæb på nogle af vores idrætsfaciliteter. På grund af regeringens anlægsloft og blandet andet flere store skoleprojekter kan det blive svært at finde plads til. Men det er bestemt noget, vi skal have gjort noget ved.

Det samme gælder i øvrigt vores kulturbygninger, Stadsbiblioteket, Sophienholm og Friboeshvile. Vi skal sikre, at vi fortsat kan give borgerne gode kulturoplevelser.”

Hvad går I i gang med først?

“Strategierne og biblioteket.

I disse dage er samtlige børn og unge i kommunen og 3.000 borgere i gang med at svare på deres idræts- og motionsvaner. Det bliver spændende at læse analysen, og se, hvordan vi kan forbedre vilkårene for, at borgerne kan bevæge sig. Det handler både om den traditionelle foreningsidræt, men også den selvorganiserede idræt, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune med de utrolig mange skønne grønne områder har nogle helt unikke rammer for borgernes udfoldelse.

Vi er også i disse dage i gang med at åbne op for at borgerne i udvalgte haller via Wannasport kan gå ind og booke en ledig bane selv.”

Hvad vil du videreføre fra sidste periode, og hvad vil du gøre anderledes?

“Nu er det en ny periode og et nyt udvalg. Der er en god stemning. Allerede nu fornemmer jeg, at det bliver et rigtig godt samarbejde, og at vi sammen får skabt nogle gode rammer for udviklingen af kultur- og idrætslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Som formand vil jeg gøre mit for at vi finder løsninger og træffer beslutninger, som alle kan se sig selv i – og nej, det er selvfølgelig ikke altid muligt. Det er jo politik!”

Hvad vil du gerne have opnået om fire år for området?

“At vi har skabt muligheder og rammer for endnu mere kultur og endnu bedre idrætsmuligheder – men også formået at skabe langt større synlighed omkring og opmærksomhed på alle de tilbud, vi har i forvejen. For det er temmelig mange.

Og så selvfølgelig at vi er godt i gang med implementering af de strategier, vi vedtager i løbet af i år – til glæde og gavn for os alle sammen”

Fakta

Formændene og de kommende fire år

Ved årsskiftet startede en ny fireårig periode med en ny kommunalbestyrelse. Vi taler med de nye formænd om deres områder. Hvad for et område overtager de? Hvad er udfordringer på kort og langt sigt? Og hvad for et område vil de give videre om fire år? Vi har bragt interview med Gitte Kjær-Westermann (R).

fakta

Blå bog

Navn: Mette Schmidt Olsen

Alder: 47 år

Bydel: Lyngby C/Fortunen

Parti: Konservative

Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget, teknik- og miljøudvalget og beskæftigelses- og integrationsudvalget

Uddannelse: Uddannet skolelærer, afdelingsleder på Trongårdsskolen, har en PD i ledelse

Kommunalpolitisk erfaring: Har siddet i kommunalbestyrelsen siden 2011 og har i perioderne siddet i alle udvalg bortset fra Byplanudvalget. Var sidste periode formand for teknik- og miljøudvalget og næstformand for social- og sundhedsudvalget i første del af perioden og anden del som næstformand i kultur- og fritidsudvalget

Publiceret 07 March 2018 10:00

Det Grønne Område nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Det Grønne Område
SENESTE TV