DEBAT:

Busbane på Bagsværdvej vil være en væsentlig styrkelse

Niels Wellendorf, Fuglsangvej 18, Virum

Der er i høj grad brug for at styrke den kollektive trafik i kommunen, og det handler ikke kun om S-banen og letbanen, men også om buslinjerne i kommunen.

Kommunalbestyrelsen har nu i halvt år drøftet et projekt for en busbane på Bagsværdvej. Det er på strækningen fra Stengårds Allé til Nybrovej i forlængelse af den allerede eksisterende busbane fra Bagsværd. Et projekt til cirka to millioner kroner, hvoraf staten via Movia betaler det halve.

Imidlertid har der hverken i den gamle eller nye kommunalbestyrelse kunnet opnås enighed om projektet, der derfor gentagne gange er blevet udskudt.

Busbanen på Bagsværdvej vil ellers være en væsentlig styrkelse af den kollektive trafik mellem Ballerup/Bagsværd og Lyngby. Her kører buslinjerne 400S, 40E og 161. Her sidder busserne ofte fast i den øvrige trafik. Med en busbane vil busserne samtidig kunne komme hurtigere frem.

Netop her, på Ring 4, er der i en rapport fra DTU til Region Hovedstaden om mulige fremtidige letbaner og BRT (Bus Rapid Transit) strækninger peget på en BRT busløsning. En sådan løsning kræver naturligvis ordentlige busbaner på hele strækningen, så en lille forbedring her og nu vil også kunne være et første skridt i at få en egentlig BRT løsning på denne strækning.

Men det kræver, at politikerne reelt ønsker at forbedre den kollektive trafik.

I den debat, der var om letbanen op til den endelige beslutning, var der flere politikere, der talte for busbaner som et alternativ. Men her, hvor det netop er busbaner, der er brug for, vil de samme politikere ikke gøre noget. Man kan jo så forestille sig, at de i virkeligheden heller ikke ville have lavet busbaner i stedet for en letbane, hvis den ikke var besluttet.

En af årsagerne til, at nogle er imod busbanen, er, at der forsvinder nogle få p-pladser. I indstillingen fra forvaltningen peges dog på, at der kan henvises til ledige p-pladser på Stengårds Allé. Det kan hertil anføres, at alle ejendomme på strækningen på begge sider af Bagsværdvej har rigeligt med p-pladser på egen grund.

Projektet behandles i Kommunalbestyrelsen 15. marts. Hvis ikke busbanen besluttes her, mistes tilskuddet fra staten.

Så få nu besluttet den busbane.

Publiceret 03 March 2018 11:00

Det Grønne Område nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Det Grønne Område
SENESTE TV