DEBAT:

Flygtninge og udlændinge må forsørge sig selv - ellers må de rejse hjem!

Anette Skafte, folketingskandidat og lokalformand for DF

Man har igennem mange år kunnet læse og høre om flygtninge og indvandrere, som ikke er integreret, ikke kan tale eller forstå dansk - selv efter mange år i Danmark, og mange er heller ikke på arbejdsmarkedet, men lever i parallelsamfund ude i kommunerne.

Hvem har så ansvaret for, at et stort antal af de flygtninge og indvandrere ude i kommunerne hverken forstår eller taler dansk, men lever på 1. klasse i et parallelsamfund på offentlig forsørgelse, for de skattekroner som vi andre har slæbt hjem til den danske statskasse?

Men vi danskere skal ikke betale for, at indvandrere lever permanent på offentlig forsørgelse.

Nogle mener, det er samfundet, andre at det er politikerne, der har svigtet de ikke-vestlige udlændinge og især her muslimer, som ikke er integreret.

Men vi har altså et muslimsk folkefærd, som fortsætter deres mellemøstlige klan kultur og levevis med social kontrol, som styres med hård hånd af mændene og drengebørnene overfor kvinder og piger helt ned i børnehavealderen, så vi oplever uselvstændige kvinder og piger med tørklæder isolerer sig i hjemmet uden at have skyggen af en chance for at blive en del af noget, der bare minder om integration.

Jeg mener, man i høj grad kan placere ansvaret ude i kommunerne, hos kommunalbestyrelserne, borgmestrene og de kommunalt ansatte i jobcentrene.

Man har passivt accepteret, at de ikke er mødt op til samtaler, ikke har skrevet de jobansøgninger som danske ledige er pålagt at skrive, at de har meldt sig syge gang på gang eller udeblevet fra dansk undervisning.

Man har uden at stille spørgsmål bare udbetalt kontanthjælp og integrationsydelse i stedet for at stille krav eller benytte sig af de rådigheds- og sanktions muligheder, der er.

Alle borgmestre i landets 98 kommuner modtog i maj 2016 et brev fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V), hvor det indskærpes, at kommunerne har fokus på at håndhæve rådigheds- og sanktionsreglerne.

Reglerne indeholder en lang række pligter og krav for borgerne. Hvis de ikke overholdes, skal der selvfølgelig være sanktioner, som gør, at de ikke får udbetalt fuld kontanthjælp eller integrationsydelse.

I august 2016 havde Lyngby-Taarbæk 143 flygtninge over 18 år. Ud af dem var 5 ud af 52 kvinder og 19 ud af 91 mænd i arbejde. Der var 62 personer på passiv forsørgelse, resten var i løntilskudsjob eller undervisning.

Man skal være ualmindelig blind og naiv, hvis man tror, der ikke går nogen på passiv forsørgelse bag de tildækkede vinduer ude i lejlighederne.

Jeg kunne godt tænke mig at få svar på, hvor længe man passivt kan modtage offentlige ydelser, og hvilken holdning de siddende kommunalbestyrelsesmedlemmer i Lyngby-Taarbæk har omkring at benytte og overholde de gældende rådigheds- og sanktionsregler.

Jeg går ud fra, at man i Lyngby-Taarbæk har taget brevet og skærpelserne fra Beskæftigelsesministeriet til efterretning, og at man ikke har eller får folk på livslang forsørgelse.

Der er ingen tvivl om min holdning. Hvis man som flygtning eller udlænding ikke forsørger sig selv, skal man rejse tilbage til sit eget hjemland.

Publiceret 23 February 2018 11:00

Det Grønne Område nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Det Grønne Område
SENESTE TV