DEBAT:

Hvad er der foregået på Kongevejen, siden "nogle har meget røde ører" hos kommunen?

Niels-Martin Methmann, Hestegangen 7, Kgs. Lyngby

Kære medlemmer af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kommunens køb af grunde ved Kongevejen bør underkastes en uvildig undersøgelse. Grundene blev købt med det specifikke formål at lave en samlet driftsplads for vej og park, der den gang som nu er på henholdsvis Firskovvej og i Bondebyen. Med i købet fulgte bygningen, der indtil 1969 husede et landbrugsmuseum, og som efter købet har vist sig at være i meget ringe stand og inficeret med ægte hussvamp.

Undersøgelsen bør afdække, på hvilket grundlag beslutningen om at købe grundene blev taget og hvorfor der fortsat ikke er nogen samlet driftsplads. Hvad gik galt før og efter? Hvad har kommunens borgere fået for deres penge?

Beslutningerne om køb og om at opgive projektet er taget bag lukkede døre. En uvildig og fyldestgørende undersøgelse af hele forløbet kunne være begyndelsen på den åbne politik, som politikerne var enige om at love før seneste kommunalvalg.

Ifølge en kommunal pressemeddelelse i december 2014 skal købet af grundene på Kongevejen skabe synergi mellem vej og park. I en kort sætning konstaterer pressemeddelelsen, at den daværende kommunalbestyrelse ikke har tænkt over, hvad den vil bruge den bevaringsværdige bygning til. Det er foruroligende, at politikerne erhverver en bygning, der ikke er stilling til brugen af.

I 2016 bliver projekt “fælles driftsplads” opgivet. Det kom der ikke nogen pressemeddelelse om, men fremgår af et kort referat fra endnu et møde, der var lukket for offentligheden. Da- og nuværende borgmester har siden forklaret, at det ville blive for dyrt.

Hvad var det, der ville blive “for dyrt” ganske kort tid efter købet? Jeg var ansat i kommunen, da beslutningen om at opgive projektet blev truffet, og jeg hørte både politikere og embedsmænd sige “at nogle har meget røde ører”, men på grund af hemmelighedskræmmeriet vil ingen fortælle, hvorfor rådhuset tilsyneladende vrimlede med røde ører. Hvad er det, der er foregået?

Tidligere og nuværende viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S) oplyste på et valgmøde, at kommunen fik bygningen meget billigt. Men 50 til 75 millioner kroner for at gøre den brugbar til “et eller andet” kan vel næppe kaldes billigt. Især når det ikke er et tilvalg, men en tvangsrestaurering.

Simon Pihl Sørensen sagde på samme møde, at købet af Kongevejsgrundene var “strategisk” for at undgå, at en tilfældig bygherre gav sig til at bygge uden for kommunalbestyrelsens kontrol. En fin forklaring, der blot ikke stemmer overens med kommunens pressemeddelelse fra 2014.

Kære kommunalbestyrelse. Jeg håber, at I kan se, at der er behov for fyldestgørende og sandfærdige svar. Blandt rygterne er, at kommunen ikke havde undersøgt, hvilke virksomheder der kunne etableres på de købte grunde.

Hvad er der blevet af den fælles driftsplads? Ideen om at lægge de to aktiviteter sammen lyder god. Jeg kan læse mig til, at vejfolkene skal blive på Firskovvej. I 2014 skulle de flytte, nu kan de blive? Fylder de pludseligt mindre, skal deres opgaver udliciteres?

Tillad mig at slutte med en rigtig god og brugbar ide; læg den fælles driftsplads på traceet der, hvor der var knallertbane. Jeg ved godt, at I er helt vilde med vidensvirksomheder, men traceet er det mest velegnede sted i hele kommunen - bred vej og allerede enormt meget larm fra motorvejen. Måske er det også meget sundt, hvis de kloge hoveder i vidensvirksomhederne får nogle uundværlige fagfolk som nærmeste naboer. Læg dertil driftsplads for vand og kloak, der under alle omstændigheder skal flytte fra Hjortekærbakken, når dispensationen fra fredningsbestemmelserne udløber. Bingo; så har I samlet de fire vigtigste driftsenheder et sted med de bedste muligheder for synergi; samarbejde mellem vej, park, kloak og vand.

Publiceret 21 February 2018 19:00

Det Grønne Område nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Det Grønne Område
SENESTE TV