DEBAT:

“Ja tak til letbanen” er en velovervejet beslutning

Sigurd Agersnap (SF) og Gitte Kjær-Westermann (R), begge M-KB

Agnes Jørgensen skriver i Det Grønne Område den 6. februar, at vi politikere kun synes om folkeafstemninger, før vi er valgt.

Det er selvfølgelig forkert. SF og RV har i valgkampen argumenteret for mere borgerinddragelse – det gør vi stadigvæk, og det har vi også i sinde at levere på.

Folkeafstemninger er én type borgerinddragelse blandt mange mulige, som vi meget gerne vil arbejde med, idet digitaliseringen som Agnes Jørgensen rigtigt påpeger åbner nye muligheder for det. Men vi mener ikke, at sagen om Letbanen egnede sig til en folkeafstemning, især ikke på så fremskredent et tidspunkt.

Grundene hertil er flere, og dem har vi allerede fremhævet i vores indlæg den 30/1, så dem vil vi ikke trætte med igen.

Når vi har stemt for Letbanen i RV og SF, er det også langtfra en forhastet beslutning som Agnes Jørgensen påstår - tværtimod.

Letbanen har været undervejs i mere end fem år og er et af de mest gennemanalyserede og gennemarbejdede projekter, man overhovedet kan finde. Alle forudsætninger var til stede for at træffe en oplyst beslutning på januars kommunalbestyrelsesmøde, og det gjorde vi. Både de, der stemte for, og de, der stemte imod.

SF og RV sagde således 'Ja tak!' til Letbanen med åbne øjne.

Vi mener af hjertet, at Letbanen vil være et kæmpe plus for vores kommune, med en forbedret og stabil offentlig transport på tværs af fingersystemet, som har høj passagerkomfort, er miljø-, handikap- og cyklistvenlig, et attraktiv alternativ til bilismen (hvilket busser ikke er i samme grad), et bidrag til den grønne omstilling, et bidrag til udvikling af Lyngby som handelscentrum og en løsning af et stort trængselsproblem i hele hovedstadsområdet.

Letbanen er samtidig et projekt, som kunne samle flertal i 11 kommuner, Region Hovedstaden og Staten. Vi mener, det er et hamrende godt projekt for Lyngby's fortsatte udvikling.

Vi har respekt for, at andre kan mene noget andet, og vi vil gerne benytte lejligheden til at rose kommunalbestyrelsen for en ordentlig beslutningsproces, og for nu at se fremad.

Publiceret 12 February 2018 16:00

SENESTE TV